Global forbrugerbank

Global forbrugerbank

Branche: Banksektoren
Region: Global
Assima Løsning: Assima Træning Suite

En førende global forbrugerbank i Tyskland træner over 5.000 medarbejdere hurtigt og omkostningseffektivt med Assima Training Suite og opnår glidende og effektiv overgang til et globalt standardiseret kerne-banksystem.

Banken er i kraft af opkøb vokset i hurtigt tempo de senere år og har dermed arvet et bekosteligt, heterogent IT-miljø. For at mindske drifts- og supportomkostninger og opnå nye stordriftsfordele standardiserer banken sit kernesystem i hele verden.

Da stort set alle bankens missionskritiske aktiviteter afhang af kernesystemet, lige fra kunde- og kontostyring til bogholderi og regnskabsudarbejdelse, var det nødvendigt, at personalet var fuldt oplært i brug af den nye software, inden den gik 'live' i hvert enkelt land. For at sikre at de mere end 5.000 medarbejdere i Tyskland kunne være klar til tiden, planlagde banken et omfattende træningsprogram baseret på en blanding af holdundervisning og e-læring.

 

Download Case Study (UK)

Download Case Study (US)

Download Case Study (DE)

Search